A Kreinbacher Birtok nem csupán saját termékeinek magas minőségi színvonalon történő előállítására törekszik, hanem komplexen fogja fel tevékenységi körét,és főszerepet játszik a Somló táji környezetének formálásában, a hegy újjászületésébenis. Hatalmas munkával újjáépítették az egész hegy támfalrendszerét,és karakteres szőlőhegyet formáltak a megkopott szépségű, lepusztult tájból. Az Ekler Dezső által tervezett borászati,pezsgőpincészeti és turisztikai központ sem csupán beleilleszkedik a táji környezetbe, hanem új értékekkel gazdagítja azt.

A magasra emelt mérce, az igényesség természetesen csak úgy hiteles, ha minden elemében alárendelik annak a célnak, hogy a végeredmény a legmagasabb színvonalat képviselő termék legyen. A Kreinbacher Birtok nemcsak kívülrőltörekszik a legmagasabb nívóra, hanem ezjellemzi minden egyes részletét az épületegyüttesenbelül is, a bisztró konyhájának berendezésétől a hotelszobák felszereléséig és magától értetődően a borászati technológiáig.

Munkájukat champagne-i pincemester segíti,aki havi rendszerességgel látogatja a birtokot. Az ő tanácsára két hagyományos elven működőCoquard prést vásároltak Franciaországból, az igényes pezsgőkészítéshez pedig Ausztriábó lszerezték be a fűthető hordókat. A legkiválóbbminőségű erjesztő tartályok megvásárlásáhozmár nem kellett külföldre menniük, hiszen szerencsére hazánkban is van olyan cég, amely világszínvonalon képes elkészíteni ezeket.

Megszoktuk, hogy az érlelő és tároló tartályok általában katonás rendben sorakoznak a pincetér két oldalán. Itt azonban egészen más a helyzet.A pincebelső térformálása a hegy lábánál hömpölygő lávafolyamra emlékeztet, akárha egy vulkanikus kürtő belsejébenlennénk. Ez a geológiai erőket felelevenítő formavilág dominála zegzugos, vadregényesen kialakított pincebelsőben is, amit az ívesen elhelyezett, csillogó felületű ÉLBER tartályok varázsolnak igazán élővé.

Ezek a különböző térfogatú, rozsdamentes acélból készült erjesztőés érlelő tartályok azon felül, hogy esztétikailag igen mutatósak, fűthetőek, hűthetőek, és egyben távszabályozásúak is. A két legnagyobb közülük egy 417, valamint egy 517 hektoliteres óriástartály. Két emeletet foglalnak el, mivel magasságuk 8,5 méter, szélességük pedig 2,7, illetve 3 méter. A pinceszinttől a födémen át egészen a földszint mennyezetéigérnek — még a födém elkészülte előtt emelték őket a helyükrea darukkal, az épületet voltaképpen „föléjük építették”. A többi tartály elkészítése, elhelyezése ehhez képest már rutinmunka volt. Az érlelő és tároló tartályok megtalálhatók minden igényes borászatnál, azonban talán sehol másutt nem tapasztalható a tartályoknak és környezetüknekaz a magas szintű összhangja, párbeszéde, egymást kiegészítő formavilága, mint a Kreinbacher Pincészet labirintusában.

A Kreinbacher Birtoknál jól tudják, hogy akármilyen gondossággal ügyelnek is a szőlő minőségére, bármilyen szakszerűen kezelik is a mustot, kárba veszhet az egész évi munka, ha valamilyen probléma adódik a tároló tartályokkal vagy a hordókkal. Az ÉLBER Kft. tartályaia kezdetektől fogva megfelelnek az elvárásoknak, és hozzájárulnak a Kreinbacher Birtok sikereihez.

Forrás: Bor és Piac magazin | 2015/3–4. szám
KreibacherEgalizalo